Táblázatkezelés 1. - Ismerkedés az Excel-programmal

A táblázatokról

Az adatok táblázatos formában történő megjelenítése jól áttekinthető, és soronként vagy oszloponként különféle műveleteket is végezhetünk velük. Adatainkat szerkeszthetjük, formázhatjuk, megjeleníthetjük grafikon formában, rendezhetjük, illetve kivonatokat készíthetünk.

 

AZ OFFICE EXCEL 2016

A program a Microsoft Office 2016 irodai programcsomag része. Indítása a Start menüből, vagy az itt látható parancsikonra kattintva érhető el. Az Excel 2016 indításakor az Office2016-ban megszokott sablongyűjteménnyel jelentkezik be. Ebből válasszuk az Üres munkafüzet sablont!

AZ Excel2016 képernyőjének felépítése a következő:

A Címsor bal sarkában a Mentés és a Visszavonás gombok láthatók. Középen a munkafüzet neve és a program neve, jobb sarokban a bezáró és a méretező gombok, előtte a Menüszalag megjelenését beállító gomb.

A program menüje itt is háromszintű: felül a menüsor, alatta a menünek megfelelő tartalmú Menüszalag, ennek alján pedig a legördíthető almenük.

Névmező: az aktuális cella címét tartalmazza.
Szerkesztő mező: ide írjuk a cella tartalmát (adatokat, képleteket). Előtte az adatbevitel módját és a törlést szabályozó gombok vannak.
Oszlopok: Egymás alatti cellák csoportja. Betűkkel jelölik. A munkalapon 16000 oszlop van.
Sorok: Egymás melletti cellák csoportja. Számokkal jelölik. A munkalapon több mint 1000000 sor van.
Cella: a táblázat elemi egysége. A munkalapon 16000*1000000 = 16 milliárd cella van. Az aktív cella vastagabb szegélyű, címe a név mezőben látható.
Munkalap: az ablak közepén levő, sorokból és oszlopokból álló fehér rész, cellákból tevődik össze. A fehér fül jelzi az aktuális munkalapot (Munka1). A balra levő nyilakkal a munkalapok között mozoghatunk. A + jelre kattintva új munkalapot szúrhatunk be. Egy munkafüzet 256 munkalapot tartalmazhat.
Gördítősávok: a táblázaton belüli gyors mozgást teszik lehetővé.
Állapotsor: a programmal kapcsolatos információkat jeleníti meg.

Lásd még: http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=excel_kornyezet_102

 

ALAPFOGALMAK

Cella: a táblázat alapegysége, elemi adat tárolására szolgál. Számot, szöveget, vagy képletet is tartalmazhat.
Cím (cellahivatkozás): A cellákat egyértelműen az oszlop betűjelével és a sor számával azonosítjuk. Pl.: az F7 az F oszlop 7. sorának metszéspontjában található cellát jelöli.
Aktív cella: a kijelölt cella, melynek adataival dolgozunk. Vastag keretben jelenik meg, címe a név mezőben olvasható. Egy cellát aktívvá tehetünk, ha egérrel belekattintunk, vagy ha a név mezőben beírjuk a címét és ENTERt ütünk.
Tartomány: a táblázat több celláját tartalmazó kijelölt terület. Általában a bal felső és a jobb alsó cella címével azonosítható. A két cím közé kettőspontot kell tennünk: F8:G11.
Munkafüzet: A táblázatkezelőben levő munkalapok összessége. Egy vagy több munkalapot tartalmaz.

Adattípusok
A táblázatba bevitt adatok fajtái lehetnek:

Állandó (konstans) értékek:
- számok (numerikus adatok) - a cella jobb oldalára igazodnak
- betűk és számok (alfanumerikus adatok) - a cella bal oldalára igazodnak

Változó értékek:
- képletek (műveleti utasítások a felhasználó által megadva)
- függvények (programozott műveletsorok)

 

Az Excel fájlok mentésekor mindig a munkalapok összességét, a munkafüzetet menti a program. A fájl kiterjesztése alapértelmezetten .xlsx lesz.

 


 

GYAKORLÓ FELADATOK:

1. Kattints a táblázat egy cellájára! Olvasd le a név mezőben a cella címét!

2. Írd be a név mezőbe a következő cellacímet: K32, majd üss ENTERT! Figyeld meg az aktív cella helyét!

3. Jelöld ki lenyomott egérgombbal a B4:F6 tartományt! Hát cellát jelöltél ki?

4. Írd be a név mezőbe a következő tartomány címét! K27:M32. Üss ENTERT. Hány cellát tartalmaz a kijelölt tartomány?

5. Írd be a keresztnevedet a B8-as cellába! Milyen adattípust használtál? Figyeld meg, az adat a cella melyik oldalához igazodik!

6. Írd be a B9-es cellába a születési évedet! Milyen adattípust használtál? Figyeld meg, az adat a cella melyik oldalához igazodik?

7. Formázd tetszés szerint az 5. és 6. feladatban beírt adatok karaktereit! A kész munkát mentsd el mappádba Próba néven! Figyeld meg a létrejövő fájl kiterjesztését!


FELADATOK:

Excel képernyő: http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=excel_kornyezet_103

Táblázat elemei: http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=excel_kornyezet_105

Munkalap: http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=excel_kornyezet_107

Eszközsor: http://informatika.gtportal.eu/index.php?f0=excel_kornyezet_117